Chemické čistenie

je spôsob údržby energetických zariadení, pri ktorých dochádza k rozpúšťaniu a vyplavovaniu nečistôt z čisteného systému.

Chemickým čistením odstraňujeme kal, vodný kameň a nečistoty z nových i existujúcich systémov s cieľom obnoviť a udržať energetickú účinnosť. Vodný kameň je kľúčovým faktorom k znižovaniu životnosti, čo vedie k strate efektívnosti a vyššej spotreby palív.

Informácie o chemickom čistení

Chemické čistenie

 • Kotlov
 • Bojlerov
 • Výmenníkov
 • Zásobníkov
 • Rozvodov ÚK a TÚV
 • Chladiacich zariadení
 • Kompresorov
 • A iné

Postup

 • Obhliadka zariadenia
 • Určenie konštrukčných materiálov čisteného zariadenia

Realizácia

 • Odpojenie čisteného zariadenia od ostatného systému
 • Pripojenie cirkulačného zariadenia
 • Preplach tlakovou vodu
 • Chemické čistenie
 • Priebežné sledovanie fyzikálnych a chemických parametrov
 • Sledovanie koncentrácie
 • Neutralizácia
 • Preplach vodou
 • Odpojenie cirkulačného zariadenia
 • Pripojenie čisteného zariadenia do systému
 • Skúška tesnosti
 • Uvedenie zariadenia do prevádzky
 • Technická správa

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať telefonicky na čísle +421 904 959 759 alebo pomocou emailu na adrese info@aquael.sk.