Dezinfekcia a preplach rozvodov vody

Zoznam testovaných baktérií nami používaným dezinfekčným prostriedkom pri dezinfekcií a preplachu nájdete tu.

Dezinfekciu a preplach rozvodov a zariadení zabezpečujeme pre:

Hotely, Reštaurácie, Domovy dôchodcov, Školy, Nemocnice

Staré aj nové rozvody vrátane zariadení

 • Horúca a studená voda
 • Pitná voda

Zdravotníctvo – Lekárske, zubné a veterinárne ordinácie

Staré aj nové rozvody vrátane zariadení

 • Horúca a studená voda
 • Pitná voda

Kozmetický a farmaceutický priemysel – Výroba, laboratóriá atď.

 • Úprava prevádzkovej vody
 • Prepravné kontajnery
 • Potrubia
 • Dopravné zariadenia, filtre

Dezinfekcia pitnej vody, potrubia, fontánky na pitie atď.

 • Dezinfekcia surovej vody
 • Ochrana siete potrubí a rozvodov
 • Dlhodobá ochrana (napr. núdzových zásob vody)
 • Studne
 • Rezervoáre

Nápojový priemysel – Pivovary, výrobcovia a fľaškovatelia minerálnych vôd, atď.

 • Úprava prevádzkovej vody
 • CIP inštalácie (cirkulujúca oplachová voda)
 • Kontajnery
 • Potrubia
 • Dopravné zariadenia, filtre

Potravinársky priemysel – Konzervárne, mäso spracujúci priemysel, atď.

 • Úprava prevádzkovej a studničnej vody
 • Prepravné zariadenia
 • Zásobné nádrže
 • Plniace zariadenia
 • Potrubia
 • Dopravné zariadenia, filtre

Kozmetický a farmaceutický priemysel – Výroba, laboratóriá atď.

 • Úprava prevádzkovej vody
 • Prepravné kontajnery
 • Potrubia
 • Dopravné zariadenia, filtre

Dezinfekcia zvlhčovačov vzduchu, chladiacich veží, klimatizačných systémov; eliminácia rias

 • Chladiaca voda
 • Chladiaca voda pri haváriách
 • Zvlhčovače, odparovače, výparníky
 • Práčky vzduch

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať telefonicky na čísle +421 904 959 759 alebo pomocou emailu na adrese info@aquael.sk.