Základné aplikácie úpravy vody

Technológie pre úpravu vody

Kompletný sortiment zariadení na úpravu technologických, procesných a pitných vôd vo veľkostiach od drobnej domovej, či laboratórnej aplikácie po priemyselné aplikácie do 50 ton úpravy vody za hodinu. Riešime všetky základné druhy úpravy vody, a pri špecifických aplikáciách Vám vždy poskytneme potrebné informácie.

 • zmäkčenie vody,
 • odželeznenie, odmangánovanie vody,
 • pieskové filtrácie,
 • redukcia dusičnanov vo vode,
 • hygienické zabezpečenie vody, chlorácia, UV žiariče,
 • demineralizácia vody pre priemyselné aplikácie,
 • dodávky regeneračnej soli,
 • dodávky prevádzkovej chémie,
 • chémie na odstránenie vodného kameňa.

Aplikácie úpravy vody pre:

Byty, bytové domy a hotely

Prečo sme zaradili túto kapitolu? Hoci v našich podmienkach zatiaľ nie je problém s kvalitou vody verejnosťou  vnímaný v zodpovedajúcom kontexte, výrazne rastie dopyt z privátneho sektora na úpravu vody. To platí aj o zákazníkoch, ktorí sú napojení na vodovodné potrubie s pitnou vodou. Je to dané tým, že naše vodárenské predpisy garantujú určitú kvalitu, ale jeden zo zásadných kvalitatívnych prvkov vody – vápenatá tvrdosť (zdroj vodného kameňa) – nie je upravovaný, iba sledovaný. Riešime teda problémy s vodným kameňom. Denne odpovedáme na prekvapené otázky o nízkej životnosti značkových vykurovacích vložiek, kotlov, nefunkčných hydromasážnych sprchách, apod.

Pre viac informácií si prezrite našu Brožúru .

Zmäkčenie vody vám ochráni:
 • systém ÚK a ohrievač TÚV,
 • všetky inštalačné rozvody vody v byte,
 • automatickú práčku,
 • splachovače WC,
 • vodovodné batérie,
 • kuchynské spotrebiče,
 • hydromasážne vaňové a sprchové systémy,
 • zabráni usadeninám na obkladoch, umývadlách a vaniach.

Systémy ÚK a parné systémy

U systémov ústredného kúrenia uvažujeme, že sa jedná o uzavretý systém s minimálnymi stratami, ktoré sú spôsobené bežným únikom, popr. po servisnom zásahu. Naša úloha je teda zaistiť úpravu vody pre prvotné napustenie systému a ďalej pre jeho ďalšie pravidelné dopĺňanie.

Čo už vieme pre stanovenie rozsahu úpravy vody pre uzavretý teplovodný systém:

 • úpravovňa vody sa vždy inštaluje na dopúšťaciu vetvu do systému,
 • pre vzorové zostavy budeme vychádzať vždy z hlavného kritéria, a to výkonu teplovodnej sústavy,
 • pre rozsah úpravy vody je podľa normy STN hraničný výkon systému 500 kW.

Čo musíme mať ujasnené, ak chceme stanoviť rozsah úpravy vody pre uzavretý teplovodný systém:

 • aký výkon má teplovodný systém (udávané v kW, popr. je možné vyjsť z vodného objemu),
 • je požiadavka len na doplňovanie systému alebo bude požadovať aj prvotné napustenie cez úpravovňu,
 • poznáme typ zdroja surovej vody pre doplňovanie systému (vodovné potrubie, studňa atď.),
 • aké sú požiadavky dodávateľa kotlov.

Pre viac informácií si prezrite našu Brožúru .

Gastronómiu a potravinárske prevádzky

GASTRONÓMIA:

Pre gastronomické aplikácie riešime tieto základné okruhy úpravy vody:

 • úprava vlastných zdrojov vody pre gastronomické aplikácie,
 • komplexné zmäkčenie vody pre prevádzky kuchýň, reštaurácií a barov,
 • čiastkové zmäkčenie pre jednotlivé gastronomické spotrebiče – konvektomat,
 • úprava vody pre umývačky na báze demineralizácie pre maximálnu čistotu umývaného skla.

POTRAVINÁRSKE PREVÁDZKY:

Základné aplikácie s technológiou JESCO sú:

 • zmäkčenie vody pre priamu výrobu nápojov,
 • mechanická filtrácia vody pre nápoje na maximálnu čistotu,
 • zmäkčenie vody pre linky umývačiek, vrátane zmäkčenia horúcej vody,
 • dezinfekcia vody, prevádzky na báze aplikácie chlórdioxidu,
 • dávkovača kvapalín na odmeriavanie produktov (kečup, horčica, atď.),
 • dávkovanie sypkých zmesí (múka, sušené mlieko, kakao, atď.).

Pre viac informácií si prezrite našu Brožúru .

Systémy teplej vody

ZNÍŽENIE TVRDOSTI VODY:

V prípade väčších odberných miest (hotely, nemocnice atď.) sa rieši zmäkčenie vody pre systém TV buď samostatne alebo spoločne, úpravou vody pre celkový odber SV objektu. Vždy je však nutné zohľadniť z hľadiska prevádzkovo-investičnej.Pre domácnosti sa vždy rieši zmäkčenie vody ako komplexná inštalácia centrálneho zmäkčovacieho filtra pre byt, alebo rodinný dom.U všetkých aplikáciách sa riešenie navrhuje v súlade s požiadavkami na pitnú vodu podľa platnej vyhlášky.

DEZINFEKCIA SYSTÉMOV TV S ODSTRÁNENÍM LEGIONELY:

Na ošetrenie systémov TV proti Legionely inštalujeme generátory chlórdioxidu, keď návrh inštalácie, veľkosti generátora sa rieši individuálne ponukou technického riešenia vždy na základe predloženia parametrov daného systému TV vr. odberných parametrov.

Pre viac informácií si prezrite našu Brožúru .

Práčovňové zariadenia

ZNÍŽENIE TVRDOSTI TECHNOLOGICKEJ VODY:

Pre aplikácie v prevádzkach práčovní riešime inštaláciu zmäkčovacích filtrov, ktoré majú odstrániť, popr. znížiť tvrdosť vody, (vodný kameň) čo má priniesť úsporu vody pre pranie a plákanie – malo by tak dochádzať k zníženiu spotreby pracieho prášku, k zvýšeniu životnosti prádla a v neposlednom rade sa chráni vlastná technológia práčovne pred negatívnymi prejavmi vodného kameňa.

Pre viac informácií si prezrite našu Brožúru .

Chladiace systémy

UZAVRETÉ SYSTÉMY

Tieto systémy úpravou vody sú veľmi podobné vykurovacím systémom (dopĺňajú sa len straty odkvapov a prípadnými netesnosťami, v drvivej väčšine prípadov sú dostačujúce kabinetové alebo jednoduché zmäkčovacie filtre). Dôležité je vedieť či náplňou bude voda alebo voda + glykol. Podľa náplne je nutné zvoliť vhodný inhibítor proti korózii. Pri predpoklade zdroja surovej vody z vodovodu je dostačujúca úprava vody zmäkčením, s následným dávkovaním špeciálnych inhibítorov proti korózii, ktoré na povrchu z ocele, medi a jej zliatin, hliníka a jeho zliatin vytvorí ochrannú vrstvu.

OTVORENÉ CHLADIACE SYSTÉMY

Otvorené chladiace veže so Sprinkler vodou sú vo väčšine prípadov rozdelené na primárnu a sekundárnu časť. Sekundárna časť je vlastne uzavretý chladiaci systém popísaný vyššie. U primárneho okruhu je nutné rozdeliť úpravu doplňovacej vody a úpravu Sprinkler vody.

Pre viac informácií si prezrite našu Brožúru .

Zimné štadióny

ÚPRAVA VODY PRE ZIMNÝ ŠTADIÓN:

Kvalitný ľad pre ľadovú plochu je možné zabezpečiť len s odpovedajúcou kvalitou vody určenej pre ľadovanie. Nižšie uvedený popis úpravy vody pre ľadovanie je za predpokladu, že zdrojom surovej vody je vodovodné potrubie. Ak je zdrojom vody napr studňa je potrebné k riešeniu pristúpiť individuálne aj keď principiálne bude riešenie veľmi podobné.

Pre viac informácií si prezrite našu Brožúru .

Bazény

Všetka technológia je určená tak pre aplikácie v privátnych bazénoch, ako aj v súlade s požiadavkami podľa platných vyhlášok pre úpravu vôd vo verejných bazénoch.

Pre viac informácií si prezrite našu Brožúru .

V rámci bazénových vôd ponúkame sortiment:
 • korekčného dávkovania kvapalín JESCO,
 • kontinuálneho merania kvality vody JESCO,
 • technológie pre plynnú chloráciu JESCO,
 • filtračné hmoty TURBIDEX.

Ostatné aplikácie

Ak ste nenašli Vami požadovanú aplikáciu v menu radi Vám vypracujeme cenovú ponuku.

Obráťte sa na nás s Vašou požiadavkou a kontaktujte nás telefonicky na čísle +421 904 959 759 alebo pomocou emailu na adrese info@aquael.sk.

Pokiaľ ste zistili problém s kvalitou Vašej vody, radi Vám zadarmo vypracujeme ponuku na dodávku a montáž kvalitného a vysoko účinného zariadenia na úpravu alebo filtráciu vody.